Kaštieľ Radvanských

Banská Bystrica - Kaštieľ Radvanských

Tip na výlet, mapa, trasa, fotky,turistický sprievodca

KAŠTIEĽ RADVANSKÝCH V RADVANI – Dolný kaštieľ, klenot mesta Banská Bystrica. Zaujímavá kultúrno-historická pamiatka Radvane – kedysi samostatnej obce, dnes súčasťou mesta. Štvorkrídlový goticko-renesančný kaštieľ zo začiatku 16. storoči púta pozornosť ozdobnou renesančnou atikou, je obklopený pekným malým parkom.

Mapa (GPS 48.721606, 19.134572)

Sprievodca

História

Na kopci Na Hôrke stojí jeden z najstarších stredovekých kostolov. Pri stavbe kostolnej veže sa našlo niekoľko kusov keltských mincí. Preto právom Radvaň patrí medzi najstaršie sídla na tomto území. Radvanský kaštieľ je klenotom mesta. Má bohatú minulosť siahajúcu až do 13. storočia. Už podľa názvu je jasné, že jeho história sa viaže práve k rodu slovenských šľachticov Radvanských. Tí na tomto mieste sídlili nepretržite od 13. storočia až do konca druhej svetovej vojny v roku 1945. Podľa nich bola pomenovaná aj slovenská osada Radvaň.

Radvaň bola pôvodne rybársko-hájnickou osadou uhorských kráľov.

V 15. storočí tu už stáli, pri Malachovskom potoku, dva kaštiele – Dolný a Horný. Hlavným bol Dolný. Svojím vybavením v období Uhorska a I. ČSR bol považovaný ze jednu z najreprezentatívnejších budov. V roku 1856 bol dobudovaný park.

Po druhej svetovej vojne prešiel pod správu štátu. Istý čas bol v ňom bol umiestnený Štátny archív, ale po jeho vysťahovaní v roku 1993 ostal nevyužívaný.

Zaujímavosť

Kaštieľ je 4-krídlová stavba, v ktorej sa nachádza štvorcové nádvorie. Sú tu nádherné veľké miestnosti vyzdobené maľbami. V jednej z nich sa nachádza aj vyrezávaný drevený strop. Kaštieľ má niekoľko miestností: vežovú izbu, knižnicu, jedáleň, fajčiarsky salón, salónik, hosťovské izby, spálňu, veľkú jedáleň a ďalšie miestnosti. Najreprezentatívnejšou miestnosťou Radvanského kaštieľa však bola Rákoczyho sieň - Rytierska sála. V tejto miestnosti sa nachádzali najcennejšie predmety - kolekcia portrétov príslušníkov oboch rodín, portrét Napoleona, Vešeléniho, Zrínskeho, Keczera de Lipócz a ďalšie. Ku kaštieľu patril nádherný park s bazénmi a jazierkom. Dnes sa z parku zachovalo iba torzo.

Radvanskí patrili k veľkým zberateľom. V kaštieli si dokonca zriadili aj vlastné rodové múzeum. Mali záľubu v zbieraní množstva cenných, ale aj bizarných artefaktov - prikrývky z koní vojvodov, ich dobové portréty, mince, hlavu vlka a jej spodnú čeľusť uzamknutú na zámok. Rodu Radvanských sa citeľne dotkli tragické udalosti Prešovských jatiek. Obávaný generál Caraffa dal vtedy s ostatnými šľachticmi popraviť aj Juraja Radvanského. V kaštieli bol uložený dokonca aj kôl, na ktorom mala byť napichnutá hlava Juraja.

Z pôvodných piatich kaštieľov sa do dnešného dňa zachovali iba tri. Aj keď všetkých päť kaštieľov sa začleňuje do Radvane, Soví hrad a Tihányiovský kaštieľ sa nachádzajú v časti Kráľová. Dôvodom je, že Kráľová pomenovanie dostala podľa toho, že toto územie si ponechal kráľ. Radvaň kráľ daroval rodu Radvanských.

Povesť

Radvanských a Bárczyovský kaštieľ prezývali ako Horný a Dolný kaštieľ, a viaže sa k nim mnoho záhad. Vraj vedie z kostola na Hôrke smerom ku kaštieľu Radvanských tajná chodba. Druhá povesť hovorí o tom, že sa v kaštieli ukrýval sedmohradský vojvoda Rákoczy. Čo je na tom pravdy, nevieme.